Gạch thông gió Đà Nẵng

Home Group thiết kế để cung cấp một phương pháp gạch thông gió tại Đà Nẵng thực tế để thoát khí dưới đất từ bên dưới một tòa nhà, thông qua cấu trúc tường khoang chu vi với việc sử dụng thêm một lỗ thông hơi có thể điều chỉnh. Các viên gạch khí có thể được kết nối với một trong các hệ thống thông hơi, hệ thống này khi được sử dụng cùng với một màng thích hợp, sẽ cung cấp một giải pháp bảo vệ khí hiệu quả và tiết kiệm. Các tính năng chính:

Lợi ý của việc lắp gạch thông gió

  • Gạch không khí cung cấp mức độ thông gió cao vào cả các bức tường hốc và khoảng trống dưới sàn
  • Kết hợp một vỉ nướng gắn phía trước, bao gồm các khoảng trống cách đều nhau, được thiết kế để chống tắc nghẽn bởi các mảnh vụn
  • Gạch không khí có nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với khối xây bên ngoài được lựa chọn
  • Có sẵn lỗ thông hơi khoang tương thích với tùy chọn điều chỉnh theo chiều cao cần thiết
  • Các bộ điều hợp bổ sung có sẵn để mở rộng chiều cao và chiều rộng của lỗ thông hơi.